Dot Eleven este în România un birou de consultanţă pentru sisteme de management, audit şi formare.

Politica de Calitate

Home Politica de Calitate

Politica de Calitate

Principalele direcţii ale politicii in domeniul calității ale DotEleven sunt:

  • Ne orientăm spre clienti, prin cunoaşterea şi satisfacerea deplină a cerinţelor şi aşteptărilor acestora
  • Asigurăm comunicare eficientă cu toţii clienţii noştri
  • Educăm toţi angajaţii şi colaboratorii noştri despre legătura dintre locul de muncă şi satisfacţia clienţilor
  • Monitorizăm şi analizăm indicatorii de performanţă şi efectuăm modificări necesare pentru a garanta satisfacţiia clienţilor
  • Satisfacem şi depăşim aşteptările clienţilor prin îmbunătăţirea continua a calităţii serviciilor oferite

Pornind de la aceste direcţii principale, preocuparea nostră este de a asigura clientilor nostril eficienţă, promptitudine, obiectivitate, corectitudine şi rapiditate în rezolvarea solicitărilor lor.

Am elaborat documentația și am implementat un sistem propriu de management, care răspunde cerințelor standardelor de referință, precum si un set de politici privind managementul propriu si efectuarea serviciilor nostre, politici prin care asigurăm pe de o parte respectarea principiilor privind imparțialitatea, confidențialitatea , competența, transparența și responsabilitatea; pe de alta parte oferim încredere tuturor părților interesate într-o evaluare imparțială și competentă.

Misiunea

Misiunea DotEleven este de a ne asigura că succesul și calitatea serviciilor oferite nu sunt coincidență pentru clienții noștri, ci rezultatul proceselor de afaceri elaborate și structurate.

În acest sens, stabilim standarde prin competența și angajamentul angajaților noștri și generăm valoare adăugată pentru clienții noștri prin proiectele noastre.

Viziunea

Viziunea DotEleven este să devenim un punct de referinţă pentru furnizarea de servicii de şcolarizare, certificare profesională, audit și consultanță în domeniul sistemelor de management în special înindustria auto.

Valorile noastre

Integritate, profesionalism, corectitudine.

Aveti intrebari?

Compania

Dot Eleven este în România un birou de consultanţă pentru sisteme de management, audit şi formare. Ne axăm în principal pe ceea ce priveşte managementul calităţii, managementul de mediu, sănătate şi securitatea muncii cât şi implementarea de proiecte Six Sigma.
CONTACT